Warunki handlowe

Dla wszystkich naszych ofert i umów zastosowanie mają nasze warunki ogólne, znajdujące się na naszej stronia internetowej  i zdeponowane w Holenderskiej Izbie Handlu dla prowincji Limburg, pod numerem 14034704. Zgodnie z warunkami, na sąd właściwy wyznaczono sąd w Maastricht. Ewentualne warunki ogólne klienta zostają niniejszym odrzucone