DOCO kontrola jakości

Wszystkie produkty spółki DOCO International są projektowane i produkowane z zastosowaniem najlepszych i najbardziej zaawansowanych narzędzi do kontroli jakości.

Nasze komponenty do bram są zawsze projektowane zgodnie z najnowszymi zasadami i przepisami, chyba, że w specyfikacji podano inaczej. Wymiary, tolerancje, materiał, funkcjonowanie i wykonanie są specjalnie wybierane dla każdego wyrobu oddzielnie, dzięki czemu każdy wyrób ma swoje własne przeznaczenie.  Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania możemy przeprowadzać obliczenia naprężeń (metodą elementów skończonych), które pokażą, jak wyrób reaguje na siły dynamiczne. Te specyfikacje są uwzględniane w dokumentacji produkcyjnej i zapewniają jakość produktu końcowego. Pierwsze wyprodukowane prototypy są poddawane testom w centrali w Holandii, gdzie są do dyspozycji nasze własne urządzenia skonstruowane do specjalnych testów. Te urządzenia do testowania symulują eksploatację wyrobów w rzeczywistych warunkach i zapewniają funkcyjność i żywotność. W trakcie produkcji i przed odesłaniem wyrobów do magazynu w Sittard nasi wyszkoleni technicy przeprowadzają staranną kontrolę wyprodukowanych wyrobów. Jak tylko wyroby dotrą do centralnego magazynu w Holandii, przeprowadzają finalną kontrolę również nasi specjaliści od jakości, aby potwierdzili zgodność ze specyfikacjami.

Testy wewnętrzne:

 • Testy żywotności
  • Test bramy (bramy przemysłowe i rezydencyjne)
  • Test kółka
  • Test żywotności sprężyny
 • Wytrzymałość na rozciąganie (testy zrywania)
  • Bębny na linki
  • Końcówki sprężyn
  • Konsole dolne / Bezpiecznik na wypadek zerwania linki
  • Linki stalowe
 • Testy bezpieczeństwa, zgodność z normami UE
  • Bezpiecznik na wypadek zerwania linki
  • Bezpiecznik na wypadek pęknięcia sprężyny
 • Test odporności kółka po spadnięciu
 • Kontrola wymiarów
  (kontrola wyrobów finalnych i kontrola w trakcie produkcji)
 • Kontrola powierzchni zewnętrznej (wyrób finalny)

Testy zewnętrzne:

 • Testy CE / ITTr testy(współpraca z TÜV Niemcy / SP Szwecja)
 • Norma wyrobu (13241-1)
 • Odporność na wiatr (EN 12424/444)
 • Przepuszczalność powietrza  (EN 12426/427)
 • Przepuszczalność wody (EN 12425)
 • Przewodzenie ciepła (EN 12428)
 • Bezpieczne otwieranie/Stabilność mechaniczna
  (EN 12604/605)
 • Bezpieczeństwo użytkowania bramy napędzanej silnikiem
  (EN 12453/445)
 • Instalacja i używanie (EN/12635)
 • Ochrona przeciwwłamaniowa ( ENV 1627 -1630)
 • Odporność na korozję (według EN 1670 / ISO 9227)
 • Analiza twardości (według ISO 2639)
 • Analiza DSC; Analizy części z tworzywa
  (oznaczenie materiału i jakość materiału)
 • Analiza XRF