Naszej firmy

Źródło prawdziwych wartości w szybko zmieniającym się świecie.

DOCO International oferuje kompleksowe rozwiązania profesjonalnych bram w sektorze przemysłowym i rezydencyjnym. Ekspedycja jest zapewniana z centrali w Sittard oraz z kilku centrów dystrybucyjnych i oddziałów w Europie.
We wszystkich naszych oddziałach, poczynając od rozwoju i badań aż po serwis kliencki, wiele wysiłku jest poświęcane jakości wyrobów i innowacjom.
Już od 1982 roku staramy się dotrzymywać i realizować główną ideę naszego założyciela pana George de Schwartz – być niezawodnym i wiarygodnym partnerem dostarczającym wysokiej jakości komponenty i rozwiązania dla przemysłu bram.
Ta główna idea zapewniła naszej firmie stopniowy rozwój, który umożliwił rozszerzenie sprzedaży naszych wyrobów do ponad 40 krajów na pięciu kontynentach.
Abyśmy utrzymali ten rozwój, aktywnie wspieramy atmosferę integralności i otwartej komunikacji między naszymi pracownikami, klientami i dostawcami. DOCO jest firmą, której może wierzyć stary i nowy klient/dostawca.